Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց

Հաշվետվություն 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակ-ում

ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հաստատությունում 2018-2019 ուստարվա աշակերտների ընդունելությունը իրականացվում է հունիսի 1-ից:

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-ում

Տեղեկատվություն դասարաններում թափուր տեղեր

1-ին,2-րդ,3-րդ,4-րդ դասարաններում չկա թափուր տեղեր

5-րդ դասարան-12 թափուր տեղ

6-րդ դասարան-12 թափուր տեղ

7-րդ դասարան-17 թափուր տեղ

8-րդ դասարան-12 թափուր տեղ

9-րդ դասարան-12 թափուր տեղ

10-րդ դասարան-5 թափուր տեղ

11-րդ դասարան-4 թափուր տեղ

12-րդ դասարան-10 թափուր տեղ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկատվություն դասարաններում թափուր տեղեր-ում

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ

Լիցենզիա Լեռնակերտի մդ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ-ում

Հաշվետվություն 2018 թվական 1-ին եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2018 թվական 1-ին եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն 2017 թվականի տարեկան

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017 թվականի տարեկան-ում

Հաշվետվություն 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակ-ում

Բյուջե Լեռնակերտի մ/դ

բյուջե-Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե Լեռնակերտի մ/դ-ում

Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

բյուջե Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

բյուջե

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ-ում