Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց

Հաշվետվություն 2018 թվական 1-ին եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2018 թվական 1-ին եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն 2017 թվականի տարեկան

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017 թվականի տարեկան-ում

Հաշվետվություն 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակ-ում

Բյուջե Լեռնակերտի մ/դ

բյուջե-Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե Լեռնակերտի մ/դ-ում

Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

բյուջե Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

բյուջե

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ-ում

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Շարադրություն <<Անկախության սերունդ>>

 

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

ՆԵՐՔԻՆ_ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ_2016-2017 2

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում