Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց

Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

բյուջե Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լեռնակերտի մ/դ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

բյուջե

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ-ում

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Շարադրություն <<Անկախության սերունդ>>

 

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

ՆԵՐՔԻՆ_ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ_2016-2017 2

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

2017 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

сканирование0001

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Հաշվետվություն

Հ աշվետվություն Լեռնակերտ

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Հաշվետվություն 2017

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017-ում

Հաշվետվություն 2017

posted by lernakert in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017-ում